شکایت بابت دیه غرق شدن فرزند

 محمد فاضلی : سلام کارشناس محترم مدتی پیش فرزندم که سه سال داشت در کانال روبروی خانه غرق شد و فوت کرد . کانال مربوط به شرکت کرخه شاوور می باشد که شرکت 70درصد مارا مقصر دانسته است . آیا می توانید ما را راهنمایی کنید که بتوان دیه را  بطور کامل از این شرکت دریافت کنم ؟! با تشکر ؟ یعنی شرکت برای شما تعیین دیه کرده است ؟! شما باید به دادسرای محل زندگی تان از این شرکت شکایت کنید . کارشناس دادگستری در این زمینه مشخص می کند که چند درصد شما مقصر بوده اید و چند درصد این شرکت ! یک بار هم می توانید به رای اعتراض کنید.

نظرات