شرایط دریافت بیمه بیکاری

 زهرا : سلام من از ۷ دی ماه ۹۲ در یک شرکت پیمانکاری مشغول بکار شدم . بعد از حدود ۱ سال و چند ماه به دستور کارفرما بیمه من را از شرکتی دیگر رد کردند و دو مرتبه بعد از یکسال و خورده ای مجدد منو به شرکت اولی برگرداندند . حدود ۸ ماه بیمه من را از یک کارگاه رد کردند که گفتند می خواهند بیمه همه نفرات را از دفتر مرکزی که تهران هست رد کنند . بعد متوجه شدم بیمه منو از کارگاه های مختلف رد کردند ولی چاره ایی نداشتم.  کارگاهها همه اسم یک شرکت ثبت شده ولی کد کارگاهها تغییر کردند . تیر ماه سال ۹۶ بدلیل فراموشکاری بیمه منو رد نکردند ، مرداد بیمه ام را از دفتر مرکزی رد کردند که من از تاریخ ۳۱ مرداد مرخصی زایمان گرفتم و تا آخر اردیبهشت ماه مرخصی هستم . سوالم این است که اگر من را بعد از مرخصی اخراج کنند بیمه بیکاری بهم تعلق می گیرد یا خیر ؟ اگر بعد از اتمام مرخصی سه چهار ماه کار کنم چی؟ و اینکه من هیچوقت قراردادی نداشتم ؟ بیمه بیکاری در صورت داشتن یک سال حق بیمه تعلق می گیرد . البته باید حداقل در یک سال آخر کارفرمایتان یکی باشد حتی اگر کد کارگاه متفاوت باشد . بعد از اتمام مرخصی بهتر است چند ماه کار کنید.

نظرات