زمان اجرای رای اداره کار

 محمدی : سلام خسته نباشید ! حکم اداره کار قطعی شده ولی کارفرما اذیت می کند و پرداخت نمی کند . با اداره کار صحبت کردم می گوید دنگ و فنگ زیاد دارد بخواهی از دادگستری پیگیری کنی یجوری بگیر ازشون ؟! واقعا همینطور هست ؟دوندگی زیاد دارد ؟ با توجه به اینکه شعبه اداره کار مهاباد هست و کارفرمایم ارومیه و خودم میانه ! مراحلش به چه شکلی است ؟  از دادگستری و نتیجه اش به نظرتون چقدر طول می کشد و اینکه می توانم هزینه رفت وآمد بین شهریم که به اداره کار داشتم را در دادگستری ادعا کنم و بگیرم ؟! رسید آژانس دارم.ممنونم ؟  باید درخواست توقیف اموال دهید و اموال وی را معرفی کنید . بین 2 تا 3 ماه حداقل زمان نیاز دارد . بله می توانید بابت تمامی هزینه هایی که انجام داده اید شکایت کنید .

جدیدتر قدیمی تر