دیه انحراف بینی

 سینا رحمدل : در یک درگیری که با مشت به بینی بنده زده شده است بینی من انحراف پیدا کرده و شبها تنفسم سخت می شود و خروپف هم می کنم . دیه بینی من چقدر می شود ؟  با تشکر ؟ حدود 2 درصد دیه دارد معادل 5 میلیون و 400 تومان.

جدیدتر قدیمی تر