بیمه تکمیلی مناسب برای دندانپزشکی

 مهدی زمانی  : سلام من به تازگی بیمه مشاغل آزاد شدم . می خواستم ببینم این نوع بیمه هم بیمه تکمیلی می شود یا نه ؟ به نظرتون چه بیمه ای مناسب برای درست کردن دندان مناسب هست ؟ نوع بیمه تامین اجتماعی ربطی به بیمه تکمیلی ندارد . البته اگر بیمه اجباری باشید و از محل کار بیمه درمان تکمیلی بگیرید بهتر است . به نظر من یکی از کلوزها یا پوشش های بیمه دانا را در این زمینه انتخاب کنید .

جدیدتر قدیمی تر