آیا سربازی جزء مشاغل سخت و زیان آور است ؟

 محمد چکشی : با سلام و خسته نباشید فراوان از استاد عزیز ! خواستم بپرسم آیا اگر در مشاغل سخت کار کنیم وبعد سربازی برویم بعد از خدمت دوباره در مشاغل سخت مشغول کار باشیم  ، آن ۲سال جز مشاغل سخت حساب نمی شود ؟ یعنی در هیچ مواقعی۲سال خدمت جز مشاغل سخت حساب نمی کنند ؟ نه ! حساب نمی شود . اگر قبل و بعد از آن در مشاغل سخت مشغول به کار باشید دوران سربازی فقط توالی آن را از بین نمی برد.

جدیدتر قدیمی تر