دیه نقص عضو

 رضا : سلام ! پول دیه نقص عضو چقدر هست ؟ می گویند دیه نقص عضو با دیه اعضا فرق می کند ؟ در سال 98 ؟ دیه نقص عضو بستگی به نوع آسیب دارد و فرق آن با دیه دیگر اعضای بدن این است که آسیب مربوطه دائمی است . در گذشته در بعضی موارد فقط دیه نقص عضو پرداخت می شد که الان چنین قانونی وجود ندارد.

نظرات