محاسبه حق بیمه اختیاری

 اشکان : سلام خسته نباشید ! من بیمه بیکاریم تموم شده است . اگر بخواهم اختیاری بیمه بریزم نرخش چقدر است ؟ بستگی دارد سابقه قبلی داشته باشید یا نه ! اگر سابقه داشته باشید میانگین حق بیمه 1 سال اخیر را محاسبه می کنند که از 1.1 برابر حداقل حق بمه نمی تواند کمتر باشد.

جدیدتر قدیمی تر