پرداخت نقدی حق بیمه به کارگر

 پرویز علیمردانی : آیا کارگر می تواند حق بیمه خود را نقدا از کارفرما طلب کند و اگر این مبلغ را نقدا به وی بدهم در صورت شکایت از من چه کاری می توانم انجام دهم ؟  نباید این کار را انجام دهید و غیر قانونی است . اگر بعدا بابت حق بیمه به هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار شکایت کند دچار دردسر می شوید و باید دوباره حق بیمه را پرداخت نمایید . حق بیمه باید به حساب تامین اجتماعی پرداخت شود.

جدیدتر قدیمی تر