حق بیمه اختیاری

 محمدرضا  : با سلام ! بنده ۱۰ سال و ۳ماه بیمه اجباری داشتم . از ۹۷/۱۰/۱ ترک کارشدم . الان اختیاری می خواستم اداره گفت باید میانگین سال آخر حساب بشود و مال من چون حقوقم زیاد ثبت شده حق بیمه ام می شود ۷۵۰ هزار تومان و ناچارید مشاغل بزنم با ۵۰۰ هزار تومان . آیا راهی برای رفتن به اختیاری با حداقل دارم ! باتشکر ؟ برای سابقه های 5 سال به بالا قانونش همین است و کاری نمی توان کرد . بهتر است یک سالی بیمه حرف و مشاغل آزاد شوید و سپس مجددا درخواست بیمه اختیاری کنید .

جدیدتر قدیمی تر