دیه قطع انگشتان

 سید کریم هاشمی  : با سلام حدود 16ماه پیش بر اثر حادثه ناشی از کار چهار تا از انگشتان دست چپم قطع شدند . از همان لحظه اول کارفرما با من راه نیامد و من را به حال خودم رها کرد . ازش شکایت کردم ، بارها تلفنی زنگ زد و گفت باید بیایی رضایت بدهی تو محضر بگویی مقصر خودت بودی ؟! منم بهت یک چک چهار ماهه می دهم قبول نکردم ؟!

 من را تهدید می کرد که آشنا دارد و کاری می کند پرونده ام 10سالی طول بکشد . کارشناس گرفت و خدا می داند به ناحق 30 درصد حقم را پایمال کرد و الان بعد از گذشت این همه وقت قاضی حکم را صادر کرده است . 70 درصد مقصر شناخته شده از مجموع 54درصد دیه کامل . می خواستم راهنمایی کنید که الان پول ارزشش واقعا آمده پایین ؟! اگر همین حکم برود اجرای احکام چجوری محاسبه می شود. ممنون ؟  54 درصد دیه کامل به نرخ سال 98 می شود 145 میلیون و 800 هزار تومان . 70 درصد آن می شود 102 میلیون و 60 هزار تومان . این پول باد تا تاریخی که قاضی مشخص کند پرداخت شود . اگر بیمه مسئولیت دارد باید ظرف 1 ماه پرداخت گردد . ضمنا اگر بیمه تامین اجتماعی دارید بابت ازکارافتادگی اقدام کنید.

جدیدتر قدیمی تر