حق بیمه شخص ثالث

 مهران شیوندی : آیا مدت زمانی که بین تمدید بیمه شخص ثالث وجود دارد شامل تخفیف می شود ؟ سوالتان را درست متوجه نشدم . اما اگر درست فهمیده باشم باید حق بیمه آن دوره زمانی را نیز پرداخت نمایید.

نظرات