بیمه مناسب زایمان

 ناهید : با سلام و خسته نباشید . خانم من تابستان زایمان دارند. بیمه تامین اجتماعی است. می خواستم  ببینم می توانم بیمه تکمیلی کنم تا بتوانم از خدمات بیمارستان خصوصی استفاده کنم ؟  اصلا نمی توانید و درست هم همین است . دوره انتظار دارند و دوره انتظارشان حداقل 9 ماهه است . شما بهتر است از بیمارستان های ملکی تامین اجتماعی استفاده کنید و اگر نشد از بیمارستان های دولتی که حق بیمه تامین اجتماعی را کم می کند.

جدیدتر قدیمی تر