معنای فاقد رابطه فعال در تامین اجتماعی

 علیرضا : سلام ! من بیمه ام ۱۲ درصد بود و حال به ۱۴ درصد تغییر دادم . وضعیت بیمه زده شده * فاقد رابطه فعال * این یعنی چی ؟ در حالی که تا قبل این که ۱۴ درصد کنم زده بود بیمه پرداز اصلی و تا خرداد پرداخت کردم و امروز هم فیش سه ماه تا برج شش رو گرفتم فاقد رابطه فعال یعنی چی ؟ باید بیمه پرداز اصلی بشود مجددا . احتمالا هنوز حق بیمه تان در سیستم ننشسته است . چند مدت بعد مجددا سیستم را چک نمایید .

جدیدتر قدیمی تر