دیه آسیب مهره گردن

 پارسا : سلام و ارادت خدمت شما من طی تصادفی 2 تا مهره گردنم آسیب دیده که احتمال زیاد باید جراحی بشود و روی بازوی چپم 5 تا بخیه خورده که بعد دو سال هنوز علامتش مانده است .دیه بابت بخیه چقدر می شود ؟ دیه بابت بیرون زدگی  تا مهره گردن که باید جراحی بشود چقدر است ؟ خیلی ممنون از شما ؟

1.     بابت گردن به نظر من 5 درصد ارش تعلق می گیرد معادل 13 میلیون و 500 هزار تومان

2.     بخیه دیه ندارد بلکه زخم است که با توجه به عمق آن دیه دارد . احتمالا 1 درصد دیه دارد معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان .

جدیدتر قدیمی تر