دیه دیسک کمر

 فربد : مهره های l5 و s1 کمر من بیرون زده شده و چندین پزشک به من گفتند مهره های کمر من همه در یک خط قرار گرفتند و نوع درجه دوم یعنی پروتروژن می باشد که به علت سنگینی کارم بوده است . باید عمل کنم و باید کارم را کنار بگذارم . وقتی از شرکت مربوطه شکایت کردم پزشک قانونی من را به پزشک معتمدشون که متخصص بود ارجاع دادند و این پزشک گفتند نیاز به عمل نداری و فشار زیادی به عصبت وارد نمی شود در صورتی که من هم کارم را از دست دادم هم درد دارم و مشخص نیست عمل کنم یا نکنم . 

الان پزشک قانونی برای من ۱ درصد دیه کامل رد کرد و گفت برای دیسک کمر ما فقط دیه تشدید دیسک کمر را می زنیم چون قابل اثبات نیست و با کار سنگین انسان دیسک کمر نمی گیرد . خواستم ببینم ۱ درصد درست می تواند باشد یا درصد پایینی زدند ؟ و سوال دوم اینکه من می توانم اعتراض کنم به این درصد ؟ در ضمن من جواب پزشک قانونی را به دادگاه دادم ؟

·         به نظر من درصد پایینی زده اند و به این نظریه اعتراض کنید .

·         می توانید از قاضی درخواست کنید و مجددا به پزشکی قانونی مراجعه کنید تا موضوع در کمیسیون پزشکی قانونی مطرح گردد .

نظرات