دیه شکستگی فک پایین

 امید محمودی : با عرض سلام  ! می خواستم بدانم دیه شکستگی فک پایین از سه ناحیه چقدر می شود ؟ 8 درصد می شود معادل 21 میلیون و 600 هزار تومان

نظرات