قطع بیمه مددجویان بهزیستی

 علیرضا : سلام ! آیا بیمه مددجویان بهزیستی که بیمه هدفمندی یارانه است با گرفتن جواز کسب قطع می شود؟ بله . اگر تامین اجتماعی متوجه بشود که احتمالا می شود قطع می شود .

جدیدتر قدیمی تر