اجبار کارگر به تغییر کار

 ابوالفضل : سلام و تشکر از شما من در یک موسسه ای که زیر نظر وزارت ارشاد است با حکم پرسنلی کارمند دفتری و با مدرک فوق لیسانس و بصورت قراردادی مشغول بکار هستم.

حدود 6 سال است که قراردادی هستم من را 4 سال پیش مجبور کردند که از کار خودم دست کشیده و داخل انبار کتاب به کار یدی و فیزیکی پرداختم . من چون چشمم را جراحی آب مروارید کرده بودم در ابتدا سر باز زدم و آنها مرا به کمیسیون پزشکی فرستادند . با آنکه کمیسیون حرف مرا تایید کرده و از کار سنگین و جابجایی نهی کرده بود ولی مدیران موسسه توجهی نکرده و من به اجبار در حدود سه سال در داخل انبار کار کردم .

تا آنکه بخاطر کار سنگین، شبکیه چشمم پاره شد و مجبور شدم که دو بار آن را عمل کنم . چندین ماه تا وضعیتم روشن شود در اختیار کارگزینی قرار گرفتم . اما دوباره از من خواسته اند که در داخل انبار کار کنم . من قبول نکردم و آنها می خواهند با تشکیل کمیته انضباطی من را مجبور به کارگری در انبار کنند. حالا نمی دانم که چکار کنم ؟ ممنون می شوم که ر اهنماییم بفرمایید. سپاس ؟

1.     باید بدانم در کدام موسسه کار می کنید تا بتوانم دقیقا نظر بدهم ؟!

2.     اگر حکم پرسنلی تان کارمند دفتری است نمی توانند با توجه به عدم توانایی فیزیکی شما را به کار در انبار مجبور کنند .

3.     شما این کار را قبول نکنید و مدارک پزشکی ارائه کنید . نمی توانند طبق قانون شما را اخراج کنند.

نظرات