اعتراض به نظریه پزشکی قانونی

 امیر : با سلام ! بنده در کار آسیب دیدم که پزشک قانونی برایم و اضافه بر دامی هر جوشکاه به جا مانده نوشته و کارفرما که اداره کار صددرصد مقصر حادثه گرفته و کارفرما به رای اعتراض کرده و به کارشناسی 3نفره رفته است . می خواستم بدانم که او خواست مگر تا 30درصد اعتراضش از صد در صد کم شود !  دیه بالا را برایم حساب کنید ؟ سپاسگزارم از زحمات شما ؟ البته سوال شما را دقیقا نفهمیدم  . بهتر است بهتر در این زمینه بنویسید تا بتوانم دقیق تر جواب بدهم . چند بار خواندم ولی نفهمیدم .

نظرات