درخواست بازگشت به کار

 علی : با سلام مجدد و خسته نباشید ! بابت پاسخ به سوال قبلی از شما تشکر می کنم ! پاسخ شما به سوال من این بود که اگر شرکت پرسنل زیاد داشته باشد می توانم بازگشت به کار بزنم  .

پرسنل در این شرکت خیلی زیاده ، شرکت بزرگیه ! تقریبا من به اداره کار رفتم و دادخواست پر کردم برای دو هفته دیگر به من وقت هیئت تشخیص دادند . من درخواست بازگشت به کار و حق و حقوقم را دادم . سوال من این است :

اگر شرکت با برگشت من به کار موافقت نکند من چه حق و حقوقی نسبت به شرکت دارم ؟ آیا به غیر از سنوات و مرخصی استفاده نشده و... می توانم درخواست جریمه یا همچین چیزی داشته باشم ؟ با تشکر ؟  حقوق و مزایای قانونی مانند عیدی و سنوات و حق مرخصی و مواردی از این قبیل را می توانید درخواست دهید . چیزی به نام جریمه یا موارد مشابه در قانون کار نیامده است .

جدیدتر قدیمی تر