مرخصی کارگر پاره وقت

 قادری : با سلام ! بنده چند کارگر دارم که به صورت روزمزد حقوق می گیرند . روزهایی در ماه بدون اطلاع قبلی درمحل کار حاضر نمی شوند و به خیال این که دستمزد روز خود را دریافت نمی کنند .بارها تذکر داده که باید اطلاع بدهید و مرخصی بگیرید ولی متاسفانه مسئولیت پذیری چندانی ندارند.

برای جلوگیری از این مشکل می توانم در قرارداد کار جریمه دو روز کاری برای غیبت کارگر را ذکر کنم یا اگر در طول ماه تعداد غیبتها بیش از دو روز شد بیمه  کارگر را برای آن ماه قطع کنم ؟؟ اگر راهکار قانونی دیگری هست لطفا به من اطلاع دهید . از حسن توجه شما متشکرم ؟

در قانون کار هیچ جریمه ای برای غیبت کارگران روزمزد نیامده است . اگر قرارداد دائمی داشتند یا ماهانه امکان کسر از مرخصی و عدم پرداخت حقوق بود ولی در  قرارداد روزمزدی نهایتا می توانید حقوق شان را نپردازید . مشکل اینجاست که قانون کار اصلا کارگر روزمزد به این صورتی که شما دارید را به رسمیت نمی شناسد . نمی توانید حق بیمه شان را پرد اخت نکنید .

جدیدتر قدیمی تر