چگونگی کسر حق بیمه از حقوق

 الهام آقایی : سلام ! من در شرکت خصوصی پرستاری مشغول هستم  . شیفت صبح و عصر و نحوه محاسبه حقوق بر اساس درصد کاری می باشد یعنی 18درصد درآمد صندوق در هر شیفت 6 ساعته  !  سوال من این است که بیمه ما چگونه باید محاسبه بشود ؟ ممنون ؟ به ازاء هر 44 ساعت کار 7 روز حق بیمه باید برایتان پرداخت شود . به همین نسبت جمع کارکردتان را حساب کنید . ارتباطی به دریافتی تان ندارد . 7 درصد از دریافتی شما کسر شود و 23 درصد باید توسط کارفرما پرداخت شود .

جدیدتر قدیمی تر