تغییر رای در شعب دیوان عدالت اداری

 اکبر : با عرض سلام وخسته نباشید ! با توجه به اینکه پرونده اینجانب در شعبه بدوی دیوان رای مثبت گرفته ولی تامین اجتماعی درخواست تجدید نظر نموده است :  سوال

1.     با توجه به گذشت 6 ماه چگونه و با ارایه چه مدارکی می توانم جهت تسریع رای اقدام نمایم ؟

2.      آیا می توانم به شعبه مراجعه نمایم ؟

3.      آیا ممکن رای تجدید نظر تغییر یابد ؟

البته نگفته اید در چه زمنه ای به دیوان شکایت کرده اید ولی می توان گفت :

1.     تقریبا کار خاصی نمی توانید بکنید . معمولا رای در شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری در زمانی بیشتر و معمولا بدون حضور طرفین صادر می شود . زمان ارائه دادخواست را هم باید مجددا در نظر گرفت .

2.     بد نیست برای پیگیری مراجعه کنید اما زیاد نروید .

3.     بله این امکان وجود دارد .

جدیدتر قدیمی تر