افت قیمت خودروی کوئیک

 محسن : با سلام ! امروز یک خودروی ۴۰۵ در سبقت به دلیل عدم رعایت فاصله جانبی و اصلاح مسیر با گلگیر سمت راننده خودروی کوییک مدل ۹۷ با ۷۰۰۰ کارکرد برخورد کرده و گلگیر قر شده است. خودروی کوییک در حد نو بوده و هیچ گونه آسیب دیدگی نداشته است. رنگ گلگیر نیز در اثر تصادف نریخته است. چه مقدار افت قیمت خواهد داشت ؟ آیا صلاح است که کل گلگیر تعویض شود ؟ تعویض گلگیر بستگی به نظر خود صاحب آن دارد . اگر بدون رنگ در بیاید افت قیمت ندارد . اگر رنگ شود و یا تعویض شود 4 درصد قیمت ماشین قبل از تصادف افت قیمت دارد .

جدیدتر قدیمی تر