شکایت بابت افت قیمت

 حسین : من با یک پراید مدل۸۸ تصادف کردم . حالا درخواست افت قیمت را از من دارد . بهش گفتم بره شکایت کنه ! امروز به من زنگ زده می گوید هفته دیگه بیا پاسگاه محلمون . می خواستم بدانم که اول افت قیمت بهش میخوره ؟  سوال بعدی اینه که من باید برم پاسگاه یانه؟ ممنونم  ؟

1.     اگر شما مقصر باشید و خودروی ایشان رنگ شده باشد و یا قطعه ای از آن تعویض شده باشد افت قیمت به ایشان تعلق می گیرد .

2.     نه پاسگاه نباید بروید . ایشان باید به شورای حل اختلاف محل زندگی شما شکایت کند .

نظرات