دیه شکستگی ساعد

 علی فتحی : سلام تو کارگاه از ارتفاع تخته افتاد خورد رو دست راستم . استخون ساعدم ۲ تاش شکست ، پلاتین گذاشتند ، خواستم ببینم دیه اش چقدر می شود ؟ بعد دیه آن بخیه ها که زدند با شکستگی دستم یا فقط شکستگی حساب می شود ؟

1.     بستگی به استخوانش دارد . اگر استخوان اصلی مثل زند اعلی یا زند اسفل باشد 8 درصد دیه دارد وگرنه معمولا 2 درصد دیه دارد . هر درصد دیه نیز 2 میلیون و 700 هزار تومان می شود .

2.     بخیه دیه ندارد . اگر زخم ایجاد شده باشد هر زخم بین 0.5 تا 1.5 درصد دیه کامل دارد .

نظرات