نمونه قرارداد ساعتی

 کاوه : باسلام ! آیابرای انجام امورحراست ونگهبانی یک شهرک می توان قراردادساعتی بست مثلا با سقف 200 ساعت کار در ماه؟ و درصورت شکایت نگهبان تحت عنوان اشتغال 24ساعته جهت نگهبانی ، با وجودامضای قرارداد ساعتی باسقف معین  که در نرخ هرساعت آن براساس حداقل حقوق و مزایای مصوب وزارت کار شامل حقوق ، مرخصی استحقاقی  ، سنوات ، مسکن ، خواروبار ، بن کارگری و عیدی و پاداش وزارت کار قیدشده است بیش ازساعت تعیین شده مطالبه پرداخت حق بیمه و بازپرداخت سایر مزایای فوق را نماید؟

و در کل درصورت شکایت براساس قرارداد به شکل فوق چه مواردی را نگهبان می تواند ادعا و دریافت نماید ؟ باتشکر ؟

1.     بله می توان قرارداد ساعتی بست و مشکلی ندارد . البته حداقل حقوق به ازاء ساعت کار طبق قانون کار باید رعایت شده باشد .

2.     نه ! نمی تواند چنین ادعایی نماید .

3.     حداقل های قانون کار را می تواند درخواست کند . ایام تعطیل و شب کاری را هم می تواند درخواست کند اگر در این ساعات در حال کار کردن باشد .

نظرات