دیه شکستگی بینی

 محمد حسن زاده : شکستگی بینی درماه حرام سال 98 چقدر دیه دارد  ؟

1.     در موارد غیر از فوت دیه ماه های عادی با ماه حرام تفاوتی ندارد .

2.     دیه شکستگی بینی در صورتیکه فسد شده باشد 10 درصد دیه کامل معادل 27 میلیون تومان و در صورتیکه فاسد نشده باشد 4 درصد دیه کامل معادل 10 میلیون و 800 هزار تومان است . البته معمولا همان 4 درصد در نظر گرفته می شود .

جدیدتر قدیمی تر