درخواست ازکارافتادگی به علت تعویض مفصل

 محمد امین کریمیان : سلام و عرض ادب ! دو سال پیش پس از مراجعه به ارتوپد و بازدید عکس و ام آر آی ،  هر دو مفصل لگنم و مفصل دست راستم دچاربیماری آی وی آن گردیده بودند. پس از اولویت بندی مفصل لگن سمت راستم را همان موقع تعویض کردم . جدیدا دو قسمت مذکور دیگر هم احتیاج به تعویض مفصل دارند .

لطفابفرمایید آیا اگر در حال حاضر قادر به عمل این دو عضو جدید نباشم ، آیا با همان یک مفصل تعویض شده و با شرایط ایجاد شده برای این دو عضو روی هم رفته شرایط از کارافتادگی را دارم ؟ممنون از زحمات شما ؟ بابت مفاصل اگر مفصل هیپ تعویض شود یا کاندید تعویض باشد ازکارافتاده کلی می شوید . بابت مفصل های دیگر چه تعویض شود چه کاندید تعویض باشد معمولا ازکارافتادگی کلی تعلق نمی گیرد.

جدیدتر قدیمی تر