شکایت بابت هزینه دادرسی

 علی صادقی : افت قیمت ؟ با سلام و خسته نباشید ! من با بنده خدایی تصادف کردم و مقصر شناخته شده است . حالا حکم صادر شده و فاکتور جرثقیل ، پول پارکینگ ، هزینه شکایت قوه قضاییه و هزینه کارشناسی اول را در ابلاغ که به من رسیده قید نکردند . فقط یک ۲۵۱۷۰۰ بابت دادرسی و ۲۰۰ بابت کارشناسی !

در صورتی که یک ۱۵۰ اول بار برای کارشناسی داده بودم ۶۰۰ جرثقیل و ... . چرا قبول نکردند ؟ در حکم ابلاغ نوشته شده ۲۰۰ هزینه کارشناسی و ۲۵۱۷۰۰ هزینه دادرسی و انضمام کلیه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۹۷.۱۱.۲۳لغایت اجرای حکم در حق خواهان که خودم هستم می نماید . رای صادره حضوری و مهلت ۲۰ روز قابل اعتراض و تسلیم نظر خواهی است . لطفا کمکم کنید ممنون بزرگوار ؟ بابت هزینه جرثقیل و پول پارکینگ باید مجددا اعتراض کنید و احتمالا به نتیجه می رسید . هزینه شکایت قوه قضاییه و هزینه کارشناسی اول را متوجه نشدم به چه منظوری داده اید ؟!

نظرات