بیمه بیکاری اعضای هیات مدیره

 اندیشه زیست پایدار : ضمن تشکر از شما ! بنده حدود 10 سال در شرکتی مشغول به کار بودم . حدود 6 سال اخر عضو هیئت مدیره هم بودم. متاسفانه شرکت در سال 96 منحل گردید و بنده جای دیگری استخدام شدم .

مدیر عامل تمام سنوات همکاران را پرداخت نمود به غیر از من . سوال بنده از شما دقیقا همین نکته است ؟! آیا با توجه به اینکه بیمه بنده اجباری بوده و مدتی هم از بیمه بیکاری استفاده نمودم و رابطه من کاملا کارمندی بوده است فقط اسم بنده به عنوان عضو هیئت مدیره در شرکت آمده ایا به من هم بیمه بیکاری تعلق می گیرد ؟ .ممنون از پاسخ شما ؟ اگر سهامدار نبوده باشید و حقوق ماهیانه طبق شرح وظایف دریافت می کرده اید و حق بیمه تان اجباری پرداخت می شده است نه خویش فرما ، بیمه بیکاری به شما تعلق می گیرد.

نظرات