بیمه پردازی خویش فرما در نیروهای مسلح

 مهران : با سلام ! بنده بعداز 28 سال خدمت در نیروه های مسلح حکم به اخراج داده اند و خانواده مستمری بگیر ! آیا مدت پرداخت حق بیمه من چه می شود قابل انتقال هست یا نه ؟ در صورت منفی بوده تکلیف کسورات 28 ساله چیست و چه می شود آیا قابل پرداخت به خودم هست یا نه و ... لطفا راهنمایی فرمایید ؟

1.     مستمری بازنشستگی برای خانواده تان برقرار می شود . میزان مستمری شان 3/5 حقوق واقعی در صورت بازنشستگی است .

2.     می توانید در سازمان تامین اجتماعی بیمه پردازی کنید و بعد از 10 سال درخواست انتقال سابقه بیمه تان را بدهید .

3.     طبق برنامه ششم توسعه از تاریخ 1 فروردین 1396 می توانید در همان بیمه نیروهای مسلح به بیمه پردازی خود ادامه دهید تا 30 سال سابقه تان پر شود و بازنشست شوید .

نظرات