دیه شکستگی استخوان عانه

 Em : با سلام ! من بر اثر یک تصادف مدت یک ماه در بیمارستان بستری بودم و پزشکی قانونی نوبت معاینه برای ۴ ماه بعد از تصادف داده است. تا زمان معاینه بسیاری از خراشیدگی ها بهبود یافته و همچنین تورم و کبودی در ناحیه پیشانی بر طرف شده است. برای مطالبه دیه موارد بهبود یافته اقدام خاصی لازم است؟ در گزارش اولیه ای که پزشکی قانونی بر اساس اعلام بیمارستان داده است آمده:

1.     شکستگی شاخ فوقانی استخوان عانه چپ

2.     شکستگی حفره حقه ای چپ

3.     شکستگی قسمت فوقانی استخوان های درشت نی و نازک نی ساق پای راست که تحت عمل جراحی تعبیه تثبیت کننده خارجی قرار گرفته است ( در این مورد تثبیت کننده خارجی بعدا برداشته شد و روی درشت نی پلاتین گذاشته شد . و در ادامه گفته شده " و لازم است در مورخه ...... جهت معاینه مجدد مراجعه گردد . میزان درصد دیه بر اساس موارد ذکر شده چقدر است؟ زخم ها، کبودی ها و تورم های بهبود یافته چگونه محاسبه می گردد ؟

دیه موارد فوق به شرح زیر است :

1.     8 درصد دیه کامل معادل 21 میلیون و 600 هزار تومان

2.     حدودا 2 درصد دیه کامل معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان

3.     مجموعا 16 درصد دیه کامل معادل 43 میلیون و 200 هزار تومان

4.     مورادی که ممکن است تا آن موقع خوب شود باید از طریق مدارک بیمارستانی دیه آن مشخص شود . البته معمولا در معاینه اولیه ذکر می گردد .

نظرات