اعتراض به نظریه پزشکی قانونی

 یوسفی : می خواستم بدانم میشه به کارشناسی پزشکی قانونی اعتراض کرد بابت اینکه نکاتی از جراحت را ننوشته است ؟  بله می توانید اعتراض کنید . از قاضی یا دادیار نامه بگیرید و به رای فوق اعتراض کنید . حتما قبل از صدور رای بدوی اعتراض کنید و اگر رای صادر شده بود قبل از جلسه نهایی صدور رای تجدید نظر اعتراض کنید .

نظرات