سابقه بیمه صوری

 بامداد : با سلام و وقت بخیر ! من از فروردین 96 در یک شرکت برایم حق بیمه پرداخت شده است به مدت دو سال ولی خودم بصورت حقیقی در آن شرکت مشغول بکار نبوده ام و بصورت صوری برایم بیمه پرداخت شده است . از ابتدای فروردین 98 بیمه خود را به خویش فرما تغییر داده ام . در تاریخ 20 خرداد به طریقی تامین اجتماعی متوجه این موضوع شده است. آیا امکان حذف سابقه بیمه بنده (2 سال) وجود دارد یا نه ؟ بله امکانش هست . تامین اجتماعی این حق را دارد که اگر این موضوع ثابت شود یک طرفه سابقه بیمه را حذف کند و حق بیمه های پرداختی را هم تا مدت ها نگه دارد و مسترد نکند .

جدیدتر قدیمی تر