افت قیمت به علت تعویض گلگیرها

 مسیح : بنده با یک پژو ۲۰۶ v8 تصادف کردم به نحوی که جلوی ماشین بنده سمت شاگرد با پشت ماشین ۲۰۶ مذکور سمت راننده برخورد نمود . افسر بنده را مقصر کرده و خسارت این پژو توسط بیمه پرداخت شده. ماشین ایشان از ناحیه گلگیر عقب تا پشت درب عقب و نصف درب صندوق عقب سمت راننده جمع شده است ولی به درب ها آسیبی نرسیده است.

سپر عقب هم در سمت راننده به کلی تخریب شده است. از طرفی چون ماشین در پارک بوده است به علت برخورد با گاردریل کنار اتوبان گلگیر جلو سمت شاگرد نیز آسیب دیده است. خودروی مذکور ۶۰ هزار تا کارکرد دارد و رنگ آن سفید است . نظر شما در مورد افت این خودرو  چه مبلغی می باشد ؟ با تشکر ؟ حدود 20 درصد قیمت ماشین قبل از تصادف افت قیمت دارد .

جدیدتر قدیمی تر