افت قیمت به علت تعویض درب

 مجتبی : سلام ! پراید من چهار هزار تا کار کرده است . بردم نمایندگی برای سرویس اولیه . کارمندشون دنده عقب زده به ستون ، فقط درب صندوق خراب شده است . می گویند یک درب صندوق شرکتی می زنیم برایش ! این افت قیمت دارد ؟ حدود 5 درصد قیمت ماشین قبل از ایجاد حادثه افت قیمت دارد و ربطی به شرکتی بودن درب صندوق ندارد.

نظرات