بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی

 شیرین فرحمند : سلام خسته نباشید ! من از مستمری بگیران تامین اجتماعی هستم . قبلا از طرف تامین اجتماعی تحت پوشش بیمه تکمیلی بودم ولی انصراف دادم . آیا می توانم دوباره از طرف خانه کارگر زیر پوشش بیمه تکمیلی بروم و لطفا بگوئید چه تاریخی می توان دوباره زیر پوشش بیمه تکمیلی بروم ؟ با تشکر ؟  باید از طریق تامین اجتماعی اقدام کنید . دوره زمانی خاصی برای بازنشستگان تامین اجتماعی ندارد.

نظرات