دیه جراحت پل بینی

 احمد رفیقی : با سلام  ! می خواستم بدانم دیه من بر اساس گزارش پزشکی قانونی چقدر می شود . گزارش از این قرار است :

1.     خراشیدگی پل بینی (حارصه)

2.     کبودی بند میانی انگشت سوم دست راست

3.     آسیب نسج نرم گردن (ارش سه هزارم دیه کامل)

4.      کبودی ناحیه تحتانی پهلوی چپ  ؟

دیه موارد فوق به شرح زیر است :

1.     1 درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان

2.     1/10000 دیه کامل معادل 27 هزار تومان

3.     3/1000 دیه کامل معادل 810 هزار تومان

4.     0.15 درصد دیه کامل معادل 405 هزار تومان

جدیدتر قدیمی تر