شکایت برای دریافت حقوق طبق قانون کار

 سید احمد موسوی  : سلام عرض شد !  امیدوارم حالتون خوب و درپناه خداوند بزرگ سلامت و موفق باشید. ممنون می شوم اگر بنده را راهنمایی بفرمائیدپروژه ای از زیر مجموعه وزارتخانه ای در سال ۹۱ شروع کردم به جهت سهل انگاری  مسئولین پروژه و دادن اطلاعات غلط به مدیران بالاتر از خود آنها را گمراه و پرداخت مطالبات بنده به تعویق و درحال محوشدن می باشد .

حال برای احقاق حق از طریق دیوان عدالت اداری آیا بایستی از این آقایان سنگ انداز شکایت کنم و یا از شخصیت حقوقی بعنوان طرف قراردادم یا از مدیریت مجموعه. ضمنا تمامی ضمانتنامه های حسن انجام و حسن اجرا نیز خیلی وقته آزاد شده است اما آقایان اعلام می دارند کار بدرستی انجام نگردیده و اگر هم پرداختی دربین باشد از صندوق ذخایر دولتی آنهم در تیرماه سال ۱۴۰۰ صورت می گیرد . سپاسگزارم  ؟ از کارفرمایتان باید شکایت کنید و کارفرما فردی است که در قراردادتان اسم ایشان ذکر شده است . چه شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی ؟! اگر مشمول قانون کار باشید باید به اداره کار شکایت کنید و اگر ارگان دولتی یا نهاد عمومی غیر دولتی باشد و امکان اعتراض داخل سیستم وجود نداشته باشد باید به دیوان عدالت اداری شکایت کنید .

جدیدتر قدیمی تر