جریمه تاخیر در اقساط تامین اجتماعی

 محمد  : یک قسط سربازیم عقب افتاده است . باید چکار کنم ؟  چقدر جریمه بهش می خورد ؟ باید سریعا به شعبه مراجعه کنید چون کل قسطی کردن حق بیمه تان به هم می خورد . بهتر است دو قسط را پشت سر هم بدهید . اگر در کمتر از یک ماه مراجعه کنید جریمه آن زیاد نیست . حتما حضوری مراجعه کنید چون اگر به آخر دوره برسد جریمه بسیار زیادی باید بدهید .

جدیدتر قدیمی تر