عمل جراحی در بیمارستان تامین اجتماعی

 علیرضا قائلی : درود من می خوام پیچ و پلاک پایم را خارج کنم . هیچ کدام از مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی این عمل جراحی را انجام نمی دهند و می گویند که حتما همان پزشک قبلی در همان بیمارستان قبلی باید خارجش کند  . پزشک قبلی می گوید این عمل را هر کسی می تواند انجام دهد مشکلی ندارد .

مگر نه این است که بیمه باید در مواقعی که من به خدمات درمانی نیازمندم به من خدمت کند.بیمارستان های دکتر شریعتی اصفهان و غرضی زیر بار این عمل جراحی ساده نمی روند . با پزشک معتمد بیمارستان غرضی صحبت کردم او می گوید اگر همان روز که می خواستی عمل جراحی انجام بدهی پیش ما می آمدی ما وظیفه خودمان را می دانستیم که از شما حمایت کنیم ؟!

لازم به ذکر است که آن زمان من بیمه تامین اجتماعی نداشتم ، دو سال پیش را عرض می کنم و حدودا یکسال است که سابقه بیمه دارم . چه جوری می توانم قانونی این مشکل را حل کنم؟ حاضرم وجهی را نیز به شما بپردازم تا مشکل من را حل کنید و من بتوانم رایگان در بیمارستان های ملکی تامین اجتماعی مورد عمل قرار گیرم . سپاس از پاسخ گویی تان ؟

1.     این موضوع ربطی به زمان بیمه شدن شما ندارد . معمولا کمتر ارتوپدی حاضر می شود پیچ و پلاکی که ارتوپد دیگر کار گذاشته است در بیاورد وگرنه از نظر قانونی مشکلی نیست . می ترسند کار خوب در نیاید .

2.     برای حل مشکل تان به نظر من به دفتر مدیر کل درمان تامین اجتماعی استان اصفهان مراجعه کنید و مشکل تان را بگوئید . احتمالا برایتان حل می کنند . فکر کنم آقای دکتر اعتصام پور باشند .

نظرات