آیا بیمه بیکاری تعلق می گیرد ؟

 لیلا فیضی : سلام ! من مستمری فوت همسرم را دریافت می کنم و خودم هم مشغول به کار هستم . اما در حال حاضر شرکت من را می خواهد تعدیل کند . 14 سال سابقه کار تامین اجتماعی دارم . آیا با توجه به مستمری بیمه بیکاری می توانم بگیرم و حقوق مستمری قطع نمی‌شود ؟ متاسفانه طبق قانون نمی توانید از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنید چون مستمری بگیر هستید .

جدیدتر قدیمی تر