محاسبه حق سنوات

 رضا دانش : در سال 90 و 91 قرارداد داشته ام و قرار بوده که به ازای هر سال سابقه دو ماه سنوات بگیرم .بعد از سال 91 بدون قرارداد بوده ام . در سال 97 استعفا داده ام .آیا بر اساس همان قرارداد می توانم تقاضای دو ماه سنوات داشته باشم ؟ به نظر من می توانید و اداره کار هم در این زمینه به همان قراردادهای قبلی استناد خواهد کرد. البته قانونا یک ماه است ولی اگر شرایط کاری همانند سال های اول و دوم باشد منطقا سنوات هم باید مطابق همان قوانین باشد.

جدیدتر قدیمی تر