سامانه مطالبات تامین اجتماعی

 متین : سلام ! از سامانه تامین تامین اجتماعی پیام می آید نسبت به مشاهده مفاد ابلاغ حکم مطالباتی به آدرس ابنترنتی... مراجعه کنید . وارد می شوم کد کاربری و کلمه عبور باید همون اطلاعاتی که وارد سامانه تامبن اجتماعی می شوم وارد کنم ؟ اگر بله که می زنم می گوید اطلاعات کامل نیست ! چیکار کنم ؟ بله ! باید همان اطلاعات را وارد نمایید . سیستم های تامین اجتماعی در این زمینه یکپارچه شده اند . اگر نمی توانید وارد شوید به قست درآمد شعبه بیمه تان مراجعه کنید . اگر می توانید وارد شوید همان جا اطلاعات را کامل کنید .

نظرات