دیه شکستگی استخوان عانه

 امیرحسین کهزادی  : شکستگی لگن راست ، شاخ فوقانی و تحتانی استخوان عانه چقدر دیه اش می شود . حتی حدودا هم بگوئید ممنون  ؟ حدود 8 درصد دیه دارد معادل 21 میلیون و 600 هزار تومان

جدیدتر قدیمی تر