حداقل سابقه برای بازنشستگی

 بابک  : با سلام ! اولا می خواستم بدانم حداقل سابقه برای دریافت بازنشستگی تامین اجتماعی چند سال است؟ آیا با 7 سال سابقه می شود حقوق گرفت ؟ حداقل سابقه 10 سال است برای آقایان با 60 سال سن . برای خانم ها 10 سال است با 55 سال سن .

جدیدتر قدیمی تر