دیه شکستگی زند زبرین

 صادقی : با سلام ! لطفا بفرمایید دیه قسمت ابتدایی زند زبرین در مچ دست چقدر است؟ آیا تعداد پین های موقت هم دیه جداگانه دارد ؟ کبودی جای پین ها شامل دیه می شود؟با تشکر ؟ اگر استخوان زند زبرین شکسته باشد فرقی نمی کند در کدام قسمت باشد 8 درصد دیه دارد معادل 21 میلیون و 600 هزار تومان . بابت پین ها و کبودی پین ها دیه جداگانه ای در نظر گرفته نمی شود.

جدیدتر قدیمی تر