مقصر تصادف در جاده

 فرزاد سربازچی : با سلام ! من عابر پیاده بودم و به علت بیماری ام اس نتوانستم از پل هوایی استفاده کنم.طبق کروکی افسر راهنمایی و رانندگی گفته شده است که من ۵۰٪ حق تقصیر دارم . آسیب های بسیار زیادی به من وارد شده مثلا هفت استخوان و چند شکستگی مهره کمر دارم.دستم هم معیوب جوش خورده است و محدودیت حرکتی ذکر شده است.آیا می توانم کل خسارتم را طبق قانون حوادث جاده ای مطالبه کنم ؟ باید به شورای حل اختلاف در این زمینه شکایت کنید . من چیزی به اسم قانون حوادث جاده ای ندیده ام و البته نگفته اید که در کجا و با چه خودرویی تصادف کرده اید . در شورای حل اختلاف مشکلات جسمی تان را بگوئید تا هیات سه نفره در این زمینه تصمیم بگیرد . در هر صورت اگر موافقت شود بیمه شخص ثالث مقصر و یا صندوق تامین خسارت های بدنی مسئول پرداخت دیه شما به طور کامل خواهد بود .

جدیدتر قدیمی تر